صفحه اصلی

ماشین آلات

 • سری EXM – 240
  سری EXM – 240

  دستگاه های پاکت ساز پرکن سری دوبل EXM-240D با سرعت بالا و حجم نهایت 200 میلی لیتر ...

 • سری EXM – 180
  سری EXM – 180

  دستگاه های پاکت ساز پرکن سری EXM-180 با سرعت بالا و حجم نهایت 400 میلی لیتر ...

 • سری EXD – 180
  سری EXD – 180

  دستگاه های پاکت ساز پرکن پیوسته سری EXD-180 با سرعت متوسط و حجم نهایت 1000 میلی لیتر ...

 • سری EXP - 240
  سری EXP - 240

  دستگاه پرکن سری EXP-240 با سرعت متوسط و حجم نهایت 1500 میلی لیتر جهت پر کردن...

 • سری EXD – 240
  سری EXD – 240

  دستگاه های پاکت ساز پرکن پیوسته سری EXD-240 با سرعت متوسط و حجم نهایت 1500 میلی لیتر ...

 • سری EXD – 280
  سری EXD – 280

  دستگاه های پاکت ساز پرکن پیوسته سری دوبل EXD-280D با سرعت بالا و حجم نهایت 600 میلی لیتر ...